312 Agnieszka Dziklińska MORZE 6

700,00 zł
Brutto

Rok wykonania: 2020

Akryl na płótnie, 

24x30cm; 

Praca oryginalna. Dostępna jedna sztuka.

Ilość

PL

Agnieszka Dziklińska (1994) pochodzi z Warszawy. W 2018 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność arteterapia w Kolegium Edukacji Artystycznej APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracowała z Markiem Sułkiem w tworzeniu ogólnie rozumianej sztuki na rzecz Warszawy. Artystka porusza się głównie w obszarze malarstwa marynistycznego, które było nierozerwalnie związane z jej pracą dyplomową. Jej ulubionymi malarzami są Wojciech Weiss, Edward Dwurnik, Soter Jaxa Małachowski i Claude Monet.

Tematy prac artystki wynikają z osobistego zamiłowania do natury. Życie w wielkim mieście jest ograniczające, a przyroda zdaje się być marginalnym dodatkiem. Dziklińska podkreśla, że jej obrazy nie są tylko czysto dekoracyjne; pokazują złożoność i skrajność ludzkich emocji. Żywioł wody w sztuce artystki staje się istotą ludzką pełną niepewności, nieświadomości a przy tym nadziei oraz spokoju. Człowiek, zagłębiając się w swoją duszę, uczy się odczytywać emocje a to podobne jest do sytuacji, która rozgrywa się na morzu - raz jest to walka z żywiołem, innym razem dryfowanie.

ENG

Agnieszka Dziklińska (1994) comes from Warsaw. In 2018 she received a master's degree in arts in the field of visual arts, with specialization in art therapy at The Maria Grzegorzewska University in Warsaw. She has worked with Marek Sułek on art for Warsaw. The artist specializes in marine painting, which was inextricably related to her graduation work. Her favorite painters are Wojciech Weiss, Edward Dwurnik, Soter Jaxa Małachowski and Claude Monet.

Themes of Dziklińska’s artistic works result from her passion for nature. Life in the big city is restrictive, with nature as a marginal addition. Dziklińska emphasizes that her paintings are not only purely decorative. Their role is to depict the complexity and range of people's emotions. In Dziklińska’s paintings the element of water becomes a human full of uncertainty, unconsciousness and, at the same time, hope and tranquility. A human delving into his soul, learns to read emotions, which is comparable to the situation that takes place at the sea - once it is to fight the element, another time to drift.

312

Opis

Wysokość
30 cm
Szerokość
24 cm